PILA MARŠOV - historie

Zpět na hlavní stranu

Maršovskou pilu a strojní šindelárnu založil hrabě Berthold Aichelburg v roce 1859. Zpracovávala část dřeva z panských lesů východních Krkonoš, větší díl spotřebovaly sklárny v Temném Dole a brusírny dřeva. Trámy, prkna a dřevěné šindele, které pokrývaly v 19. století všechny krkonošské střechy, vyráběli horalé dříve ručně. Využití vodního pohonu pro pořez kulatiny i štípání šindelů přispělo ke stavebnímu ruchu té doby. Povodeň 29. července 1897 pilu úplně zničila. Již 13. října 1897 majitelka panství Aloisie Czernin-Morzinová spolu se synem Rudolfem požádala úřady o povolení k obnově. Zcela nový podnik za náklad 84.343 korun rakouské měny dokončila v létě 1898 včetně obnoveného vodního díla. Pila patřila pod Czernin-Morzinský lesní úřad v Maršově. Vodní pohon přenášel sílu na tři stroje pomocí transmise, z toho na dvě rámové pily "katry". Pro případ nízkého stavu vody v řece Úpě měla hraběcí Czernin-Morzinská pila záložní dieselový motor s vysokým "výfukem". Vodní kolo nahradily dvě Francisovy kašnové turbiny s celkovým výronem 52 kW, zkolaudované 20. března 1922. Od roku 1935 malá vodní elektrárna dodávala přebytek elektřiny do veřejné sítě. Po druhé světové válce Czernin-Morzinský majetek zkonfiskoval i s pilou v Maršově československý stát. Oficiální provozovatel maršovské pily se několikrát změnil. Od léta 1945 to byly Československé státní lesy národní podnik, lesní pila Maršov IV. Od 1. ledna 1950 pilu provozoval národní podnik Krkonošské pily, závod Maršov. Později připadla pod Východočeské státní lesy, lesní závod Horní Maršov. Areál pily se zmenšil stavbou nového mostu a silnice v roce 1961. Potom přibyly další provozy, především výrobní hala a nakonec správní budova. Na konci osmdesátých let proběhla přestavba technologie pilnice a byla neúspěšně zahájena obnova malé vodní elektrárny. V říjnu 1992 pilu zprivatizovala místní společnost KUMIHAL, provedla mnohé úpravy včetně zprovoznění MVE a úspěšně celý areál provozovala až do roku 2009. V srpnu 2009 pilnici s brusírnou, sklady a vodním dílem koupila firma KLIMEŠ z Horního Maršova a postupně obnovila provoz pily včetně napojení elektrárny na veřejnou síť.
Foto © Pavel Klimeš - Veselý výletNahoru
Zpět na hlavní stranu